چرایی حقوق پدر و مادر

( از نگاه خواجه نصیرالدین طوسی)پس از خداوند و ادای حقوق او، هیچ فضیلتی بالاتر از رعایت حقوق  پدر و مادر و شکر نعمت های  و بدست آوردن رضایت آنان، نیست. خداوند نیازی به رعایت حقوق خود، ندارد اما والدین به آن محتاج اند و منتظراند. علت شبیه بودن ادای حقوق خداوند به پدر و مادر در همین رشدها و تربیت هاست.

بدست آوردن  رضای پدران و مادران مهم است زیرا:

۱- پدر و مادر فرزند را ایجاد کرده اند و  تمامی مراحل نشو و نما و غذای او را که سبب بقا بوده است را تأمین کرده اند و او را  هم از نظر نفسانی از قیبل ادب و هنر و حرفه و روش های کسب، تربیت کرده اند و هر چه با سختی روزگار تهیۀ می‌کنند  برای فرزند باقی می گذراند. ۲- مادر علاوه بر این ها ۹ ماه  حمل فرزند را تحمل  کرده و با مخاطرات ولادت و کشیدن دردها به او غذا و انرژی داده است و او را از خطرات حفظ کرده است و از شدت محبّت به او حیات او را بر حیات خود ترجیح داده است.

 چگونگی رعایت حقوق پدر ومادر: عقوق  (آزار پدر و مادر) والدین
۱- دوستی خالص با آنها به دل وجذب رضایت آنها در کلام و رفتار: مانند تعظیم و اطاعت و خدمت و سخن نرم و تواضع و …. تا آنجا که مخالفت رضای خدای باری تعالی نباشد.  اگر مخالفتی دارند بهتر است با خوش رفتاری و به طریق حل مشکل عمل کنند نه به روش درگیری و ناراحتی ۱- اذیت پدر و مادر به کم محبت کردن یا به کلام یا عملی که باعث ناراحتی آنان شود. مثل تحقیر، مسخره کردن یا دیوانه دانستن آنان و….  
۲- کمک به آنان در نیازهای زندگی قبل از اینکه طلب کنند بدون منت گذاشتن و طلب عوض به قدر امکان، تا حدی که مشکل رفع شود. ۲- بخل نسبت به آنان و ایجاد درگیری با آنها، در اموال و معیشت و یا بخشش با طلب عوض یا بخش با منت، یا خیلی مهم دانستن کاری که برای آنها انجام داده است.
۳- اظهار خیرخواهی آنان در پنهان و آشکار و حفظ وصیت های آنان و دستورهای نیکی که داده اند چه در زندگی چه بعد از وفات آنها ۳- اهانت به آنان و نامهربانی کردن در نهان و آشکار ودر حیات و خوار داشتن نصحیت ها بعد از مرگ آنها  
۴-  محبت به آنها: محبت والدین به فرزندان طبیعی است و غیر ارادی اما محبت فرزند بر پدر و مادر ارادی است، به همین دلیل بر محبت والدین تأکید شده است  
۵- حقوق پدر روحانی تر است و حفظ احترام او واجب است و حقوق مادر جسمانی تر است زیرا به جسم فرزندش هم از احساس های اولیه و هم رشد وجودی وابسته تر است. فرزندان باید به مادران میل و محبت بیشتری داشته باشند و علاوه بر حقوق پدر که شامل اطاعت و ذکر خیر او و دعا و ثنا است باید به دادن هدایای مالی و ایجاد شرایط معیشتی که جسمانی تر است برای مادر، اقدام کنند.  
Tagged :