آموزش

مطالبی که به صورت های دسته بندی شده ارایه شده اند، همگی از کتاب های تألیف شده اینجانب و همسرم می باشد، به امید آنکه گامی در راه استحکام خانواده ها و شیوه تفکر جامعه محترم ایران برداشته باشم.

آموزش در این وب سایت شامل در گروه های زیر است که با مراجعه به دسته ها قابل دسترسی است.

آشپزی که همسر مهربانم سرکار خانم مریم صادقی زحمت آن را کشیده اند

اخلاق

خانواده

خلاقیت و تفکر

بحث های علمی

پیشنهادات

گفتگوها

شیمی که برای دسترسی به انها به وب سایت درس آزما مراجعه شود.