سوابق علمی پژوهشی


سوابق تحصیلی
 •   فوق دیپلم ناتمام دامپزشکی دانشگاه ارومیه
 •   لیسانس دبیری شیمی دانشگاه اراک
 •   فوق لیسانس شیمی معدنی دانشگاه رازی کرمانشاه
سوابق پژوهشی
 •   مقاله ISI تعیین ثابت تشکیل کمپلکسهای نیکل، آهن و کبالت با دی آمینوپیریدن به روش اسکپتروفتومتری و پتانسیومتری (پایان نامه کارشناسی ارشد)
 •  هدایت و اجرای چندین طرح پژوهشی دانش آموزی
 •   مدیریت مرکز علمی پژوهشی جوان از سال ۸۱ تا ۸۶
 • مدرس گروه شیمی دانشگاه آزا د اسلامی اراک از سالهای ۷۸ الی ۸۷
 •   مدیر اجرایی ۵ همایش پژوهشی و دو نمایشگاه پژوهشی از فعالیتهای دانش ­آموزان در مرکز علمی پژوهشی جوان
 • دبیر جشنواره  جوان خوارزمی استان مرکزی در سالهای ۹۵ و ۹۶
 • دبیر کشوری قطب دانش آموزی گیاهان دارویی در سال ۹۷
 • مدیریت مجدد  پژوهشسرای قلم چی اراک از سالهای ۹۵ الی ۹۷
 • مدیر آموزشگاه  علمی آموزشی درس آزما از سال ۹۳ تا کنون
  سمینارها و دوره های ویژه
 •   ارائه سمینار و سخنرانی کاربرد تئوری گراف در شیمی در دانشگاه رازی
 •   ارائه سمینار و سخنرانی روش ارائه مطالب جهت دبیران شیمی
 •   ارائه سمینار و سخنرانی آشنایی با شیوه مقاله نویسی و ساختار مقالات علمی جهت دبیران شیمی
 •   ارائه کارگاه کامپیوتر و آموزش اینترنت جهت و همکاران در پژوهشسرا
 •  اجرای دوره آموزشی خلاقیت جهت دبیران شیمی و دانش آموزان
 •   ایجاد باشگاه فکر در پژوهشسرا و جامعه نخبگان
 •   سخنرانی مقاله ارزشیابی آماری آماری اهداف کتاب شیمی ۲، ششمین کنفرانس آموزش شیمی ایران،  اهواز
 •  سخنرانی با عنوان لزوم خلاقیت و پژوهش در سال ۸۶ در دانشگاه جامع علمی و کاربردی اراک در هفته پژوهش
 •   سخنرانی با عنوان آشنایی با نانو تکنولوژی، سالن امام علی، پژوهشسرای دانش ­آموزی
 • برگزاری مداوم جلسات مثنوی خوانی
عناوین کتب، مقالات و جزوات چاپ شده
 •       ارائه پوستر در کنفرانس شیمی و مهندسی شیمی ایران، سال ۱۳۷۸
 •       نقش دارویی لیگاند­ها، مجله انجمن شیمی
 •       آشنایی با آموزش شیمی از راه دور در شبکه وب، کتاب کنفرانس آموزش شیمی
 •       مشکل آموزش شیمی در ایران، صحیفه پاکدلان
 •       پایگاههای شیمی در اینترنت، مجله انجمن شیمی
 •       تهیه جزوه جهت آزمایشگاههای مرکز تربیت معلم و دانشگاه آزاد
 •       کتاب دانش جنسی عمومی، انتشارات نجابت، ۱۳۸۶
 •       کتاب چگونه نخبه شویم؟، در رابطه با خلاقیت و روش های تفکر،انتشارات نجابت، ۱۳۸۸
 •       کتاب مردان خوب برای زنان خوب و زنان خوب برای مردان خوب، انتشارات نویستده، ۱۳۹۰
 • کتاب بانک پایگاه های طبقه بندی شده ایران، انتشارات نویسنده، ۱۳۹۱
 • به روز رسانی همراه با اضافه کردن مطالب علمی به کتاب اخلاق ناصری به کمک نمودارها و جداول برای درک بهتر مفاهیم ثقیل کتاب ۱۳۹۸
 •       ارزشیابی آماری اهداف کتاب شیمی۲، کتاب ششمین کنفرانس آموزش شیمی ایران
سوابق آموزشی و اداری
 •  سردبیر نشریه انجمن علمی آموزشی شیمی استان مرکزی
 •  سردبیر نشریه کاوشگران علم
 •  مدرس مرکز تربیت معلم شهید باهنر به مدت ۳ سال
 •  مدرس دوره ضمن خدمت شیمی
 •  مدرس کلاسهای  کنکور و المپیاد شیمی
 •  عضو هیئت علمی  پنجمین کنفرانس آموزش شیمی ایران در سال ۱۳۸۱
 • عضو هیئت مؤسس و هیئت مدیره و مسئول کمیته آموزش انجمن علمی آموزشی شیمی معلمان استان مرکزی
 •  مدرس گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک به مدت ۱۱ سال و تدریس دروس تئوری شیمی معدنی ۱، متون شیمی، شیمی عمومی۱، مباحثی در شیمی معدنی و آزمایشگاههای شیمی معدنی آلی، شیمی عمومی و معدنی ۱و ۲ و  تجزیه ۱، کاربرد نرم افزار در آموزش علوم، آموزش علوم ۱ و ۲،
 • دبیر جشنواره خوارزمی اداره آموزش و پرورش ناحیه۱ اراک به مدت ۳ سال
 •  داور جشنواره خوارزمی به مدت ۸ سال
 • عضو بخش علوم پایه در کمیته تالیفات  ناحیه ۱ اراک
فعالیتهای عمومی
 •  عضو برتر کمیسون فرهنگی بانک ایده ریاست جمهوری
 • عضو برتر کمیسون آموزشی بانک ایده ریاست جمهوری
 • ثبت اختراع، ۳ عدد
 • ساخت اولین رصد خانه استان مرکزی

معرفی ستوده نژاد

سوابق علمی و پژوهشی

معرفی تألیفات